Point of Care | Philips (2024)

Zoektermen

 • Productportfolio
 • Ultrasound
 • Point of Care
 • Point of Care
  • Configureren

  Point of Care echografie

  Biedt draagbare beeldvorming van de hoogste kwaliteit, waar u maar wilt

  Philips heeft een volledig portfolio met echografie op de zorgplek, bij de patiënt, en biedt artsen daarmee de mogelijkheid om hun patiënten met vertrouwen te diagnostiseren. Al 125 jaar creëren we baanbrekende innovaties op het gebied van hoogwaardige medische beeldvorming. Daarom heeft Philips een reeks van oplossingen ontwikkeld om de zorg te verbeteren, te zorgen dat patiënten en personeel tevreden blijven en de zorgkosten te verlagen. Dit bereiken we doordat we artsen in staat stellen om op alle plekken in de zorg op een veilige, snelle manier conclusieve echografiediagnostiek toe te passen.

  Ons portfolio voor Point of Care varieert van draagbare en mobiele apparaten tot premium systemen on cart. Alle toestellen zijn ergonomisch, intuïtief en leiden bij elk gebruik tot een betrouwbare, snelle diagnose. Bovendien is er een breed scala aan opties voor elke werkomgeving.

  Wilt u contact leggen met een Account Manager of wilt u meer informatie?

  Wanneer u het formulier invult, nemen wij contact met u op.

  Blijf up-to-date

  Contact met Sales Support

  Wilt u contact leggen met een Account Manager of wilt u meer informatie?

  Wanneer u het formulier invult, nemen wij contact met u op.

  Blijf up-to-date

  Contact met Sales Support

  Tele-Ultrasound, real-time samenwerking

  Point of Care | Philips (1)

  Lumify met Reacts is een combinatie van beeldbellen met live-streaming van echografie. Zorgverleners kunnen hierdoor real-time samenwerken en hebben eerder in het zorgtraject toegang tot essentiële informatie, waardoor ze meer flexibiliteit krijgen.

  Bekijk Lumify

  Bekijk alle producten voor de zorgplek

  Point of Care | Philips (2)

  Sparq

  Met de Philips Sparq is het mogelijk om naast het bed echografiediagnostiek te bedrijven voor de beste patiëntenzorg. De Sparq is specifiek ontwikkeld om echografie te bedrijven overal in de kliniek bij de patiënt en geeft uitstekende beeldvorming binnen de kritieke zorg, spoedeisende hulp, regionale anesthesie, pijnbestrijding, longgeneeskunde, dialyse en interne geneeskunde.

  Sparq

  Point of Care | Philips (3)

  CX50

  Het hoogwaardige Philips CX50 laptop echografiesysteem kan gemonteerd worden op een compacte, ergonomische cart, zodat gebruikers hoogwaardige diagnostiek kunnen bedrijven bij de patiënt. Zelfs bij de meest moeilijk te scannen, niet cooperatieve patiënten kunnen gebruikers snelle conclusieve diagnostiek bedrijven door de uitzonderlijke beeldkwaliteit, met behulp van PureWave-technologie op de PureWave-transducers S5-1 en X7-2t.

  Transducers voor CX50

  Transducers voor Sparq

  Bekijk alle producten voor de Point of Care

  Nieuwe ontwikkelingen

  Een unieke introductie voor studenten in de geneeskunde

  Bekijk onze introductie tot echografie door Dr. Rachel Liu.

  RUSH met een nieuwe structuur

  Gericht echografie-onderzoek van niet-gedifferentieerde hypotensie zonder letsel.

  Casestudy Philips Lumify

  Point of Care | Philips (6)

  Via echografie begeleide artrocentese van de knie door Dr. David Tierney

  De eerste echt geïntegreerde oplossing voor tele-echografie ter wereld

  Via real-time communicatie kan nog beter worden samengewerkt, vooral op het moment waarop dit nodig is. Ontdek hoe Lumify met Reacts een verschil kan maken door zorgverleners, plaatsen en patiënten bij elkaar te brengen.

  Point of Care | Philips (7)

  Bekijk het portfolio van Lumify met Reacts

  Klinische informatie van echografie voor Point of Care

  • Weergave schakelen

   /

   Product images

    Product images

     {{/if}}

     UltrasoundConfigurator

     Vind gemakkelijk en snel het echografie-apparaat dat bij u past met behulp van de Ultrasound Configurator.

     Configureren

     Point of Care | Philips (8)

     Toevoegingen aan het portfolio voor echografie

     Point of Care | Philips (9)

     Cardiovasculair

     Meer informatie

     Point of Care | Philips (10)

     General Imaging

     Meer informatie

     Point of Care | Philips (11)

     OB/GYN

     Meer informatie

     Point of Care | Philips (12)

     Point of Care

     Point of Care | Philips (13)

     Refurbished systems

     Meer informatie

     Point of Care | Philips (14)

     Educatie en training

     Point of Care | Philips (15)

     Ultrasound service

     Point of Care | Philips (16)

     Transducers

     Meer informatie

     Point of Care | Philips (17)

     Heeft u financiering nodig?
     Wij zijn er om u te helpen

     Bezoek Philips Capital / Financing Services

     Point of Care | Philips (18)

     Heeft u vragen over data-/systeembeveiliging?

     Point of Care | Philips (19)

     Wilt u naar de productinformatie?

     Ga naar de informatiesectie

     Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

     Ik begrijp het

     You are about to visit a Philips global content page

     Continue

     Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

     Ik begrijp het

     You are about to visit a Philips global content page

     Continue

     Point of Care | Philips (20)

     • Privacyverklaring
     • Gebruiksvoorwaarden
     • Cookie-beleid

     © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2024. Alle rechten voorbehouden.

     U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.

     Point of Care | Philips (2024)

     References

     Top Articles
     Latest Posts
     Article information

     Author: Lidia Grady

     Last Updated:

     Views: 5813

     Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

     Reviews: 84% of readers found this page helpful

     Author information

     Name: Lidia Grady

     Birthday: 1992-01-22

     Address: Suite 493 356 Dale Fall, New Wanda, RI 52485

     Phone: +29914464387516

     Job: Customer Engineer

     Hobby: Cryptography, Writing, Dowsing, Stand-up comedy, Calligraphy, Web surfing, Ghost hunting

     Introduction: My name is Lidia Grady, I am a thankful, fine, glamorous, lucky, lively, pleasant, shiny person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.